• MUDr. Miroslav Širila

    Odborný cievny lekár
  • Najmodernejší spôsob odstraňovania krčových žíl

    Najmodernejší, bezbolestný spôsob odstraňovania krčových žíl bez rizika poškodenia tkaniva. Pre viac informácií kliknite na banner.
jtemplate.ru - free Joomla templates

Kontakt

MUDr. Miroslav Širila
Telefón recepcia: +421 915 656 146
E-mail: cievy.sirila@gmail.com

Opatovská  29, 911 01 Trenčín

Ordinačné hodiny

 

Pondelok 07:40 - 14:20
Utorok 07:40 - 14:20
Streda 08:00 - 15:00
Piatok 07:40 - 14:20

 

Online rezervácie

Zarezervujte si u nás termín bez
starostí online.

 

Angiologická ambulancia

Ambulancia poskytuje kompletnú diagnostickú, liečebnú starostlivosť a edukáciu pacientov s ochorením artériového a venózneho systému. Využíva modernú diagnostickú techniku vrátane usg vyšetrenia ciev s farebným mapovaním, čo okrem iného umožňuje včasnú diagnostiku a liečbu arteriosklerotických zmien na cievnom riečisku. Zameriava sa aj na prevenciu a liečbu kŕčových žíl /varixov/ zápalov žíl a trombózy.

 

V rámci činnosti angiologickej ambulancie sú realizované:

komplexné klinické angiologické vyšetrenie
makroskleroterapia odstranovanie krcových žíl penou bez nutnosti operácie a uspatia, trvanie výkonu cca 45 min.
mikroskleroterapia odstranovanie drobných žiliek (metliciek) na nohách 

USG vyšetrenie žilového riečiska  dolných končatín / vhodné pri podozrení na žilovú trombózu, kŕčových žilách, vredoch predkolenia, opuchoch dolných končatín/, vyšetrenie žíl horných končatín vrátane hlavných žilových kmeňov krku a trupu

 
USG vyšetrenie artériového riečiska dolných končatín slúži k diagnostike zúžení či uzáverov tepien dolných končatín / vhodné u pacientov diabetikov, fajčiarov, u pacientov s bolesťami dolných končatín vznikajúcich pri chodzi/
USG vyšetrenie brušnej tepny slúži k diagnostike aneuryziem abd.aorty / vhodné u pacientov fajčiarov nad 60 rokov/
USG vyšetrenie obličkových tepien / vhodné u pacientov s dlhodobo zle stabilizovaným krvným tlakom/

 
USG vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev /prevencia cievnej mozgovej príhody, stavy po cievnej mozgovej príhode/

 
USG vyšetrenie dialyzovaných pacientov s AV fistulami resp. zhodnotenie arteriového a venozneho riečiska horných končatín pred našitím AV fistuly.

 

V prípade nutnosti doplnenia ďalších vyšetrení k spresneniu diagnózy je pacient lekárom poučený a následne objednaný na dalšie diagnostické vyšetrenia, ako je DSA ( digitálna subtrakčná angiografia) vyšetrenie, MR, CT angiografiu. Po stanovení  diagnózy je pacient lekárom oboznámený so svojím ochorením, poučený o možnostiach liečby ako aj prevencie vzniku komplikácií a v prípade potreby konzultovaný na vyššom pracovisku /mailom resp telefonicky/. 

x